Tips Estland, Letland, Litouwen


Wilt u meer weten over de Baltische landen Estland, Letland en Litouwen? De Rusland & Oost-Europa Academie raadt u de volgende boeken van harte aan.

Boek Jan Brokken: 'Baltische zielen'.

Jan Brokken: Baltische zielen (2010)
'Het boek begint als een reis. Algauw wordt die reis een reis door de geschiedenis. En dan - dat is bewonderingswaardig knap gedaan - wordt het een reis door de levens van beroemdheden e en gewone mensen, van mannen en vrouwen die door de geschiedenis in de tang zijn genomen. Een magistraal boek.' - Bram Peper.
* Luistertip: Interview met Jan Brokken over het boek Baltische zielen bij het programma Kunststof.
Bestellen

Jan Brokken: De rechtvaardigen (2018)
Het verhaal van Jan Zwartendijk, een Nederlandse consul die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een manier ontdekt om duizenden uit Polen gevluchte Joden het leven te redden. Een meeslepend epos, waarin een treffend beeld wordt geschetst van een wanhopige tijd.
Bestellen
Boek Modris Eksteins: 'Op de loop - Een Letse familiekroniek'.
 
Modris Eksteins: Op de loop - Een Letse familiekroniek (2006)
Historicus Eksteins vertelt het tragische relaas van zijn vaderland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog aan de hand van de bewoners van Letland, in het bijzonder zijn eigen familie.
Bestellen 
Boek Cornelius Hasselblatt: 'Van IJstijd tot Skype - Korte geschiedenis van Estland'.  Cornelius Hasselblatt: Van IJstijd tot Skype - Korte geschiedenis van Estland (2012)
Hoe kan een klein volk, dat nooit meer dan 1 miljoen mensen telde, overleven tussen Denen, Duitsers, Polen, Zweden en Russen? Degelijk gefundeerde, maar toegankelijk geschreven geschiedenis van Estland. Voor geïnteresseerde toeristen en voor iedereen die van cultuur en geschiedenis houdt.
Bestellen
Boek Dan Jacobson: 'Heshels rijk'.  Dan Jacobson: Heshels rijk (1998)
In 1919 is de dood van de 53-jarige Litouwse rabbijn Heshel Melamed een zegen voor zijn familieleden: het is de reden om uit Litouwen te emigreren, waardoor ze aan de holocaust ontkomen. Twee generaties later gaat Dan Jacobson op zoek naar de drijfveren van zijn grootvader.
Bestellen
Boek Sandra Kalniete: 'Op dansschoenen in de Siberische sneeuw'.  Sandra Kalniete: Op dansschoenen in de Siberische sneeuw - De geschiedenis van mijn familie (2006)
Sandra Kalniete was de eerste minister van Buitenlandse Zaken van Letland na de afscheiding van de USSR in 1991. Zij beschrijft de geschiedenis van haar ouders en grootouders, die slachtoffer waren van de sovjet-terreur. Het boek is een monument voor de Letse slachtoffers van het Stalinregime en een oproep om deze nooit te vergeten.
Bestellen

  Jaan Kross: Tussen drie plagen (2018)
Epische roman die zich afspeelt in de 16e eeuw in wat tegenwoordig Estland is. Het verhaal van Balthasar Russow, die zich als zoon van een voerman opwerkt tot dominee en geschiedschrijver.
Jaan Kross (1920-2007) startte zijn literaire carrière in de jaren 50 na zijn terugkeer uit Siberië. Na zijn ballingschap specialiseerde hij zich in de historische roman. Kross wordt algemeen gezien als de grootste Estse schrijver van de 20e eeuw.
'Dit lijvige boek leest als een trein, biedt universele waarheden over collaboratie, verzet en conformisme, schittert in zijn rijke taal en beschrijvingen, openbaart de menselijke psyche in al zijn geledingen en vertelt ook nog eens een ontroerend, waargebeurd verhaal.' - NRC Handelsblad
Bestellen
 
Boek Adam Bernard Mickiewicz: 'Heer Tadeusz, of De laatste strooptocht in Litouwen'. Adam Bernard Mickiewicz: Heer Tadeusz, of De laatste strooptocht in Litouwen (1832-1834)
Als Napoleon in aantocht is raken twee Poolse adellijke clans in Litouwen verwikkeld in een bloedig conflict. Een van de bekendste dichtwerken uit de Poolse literatuur. In 2003 voor het eerst in Nederlandse vertaling verschenen.
Bestellen
Boek Alexander Münninghoff: 'De stamhouder; Een familiekroniek'.  Alexander Münninghoff: De stamhouder; een familiekroniek (2014)
De opmerkelijke, verbijsterende geschiedenis van een Nederlands-Duits-Baltische familie in de 20e eeuw, vanaf de avonturen van zijn puissant rijke grootvader in het interbellum, via de Tweede Wereldoorlog en zijn dramatische nasleep, tot aan de dood van zijn aan lager wal geraakte moeder in 1999.
'Een overweldigend boek, ik heb het ademloos uitgelezen.'
- Anna Enquist
Bestellen 

Boek Sofi Oksanen: 'Als de duiven verdwijnen'.  Sofi Oksanen: Als de duiven verdwijnen (2013)
Literaire roman van de Finse auteur Oksanen over twee neven in Estland ten tijde van de overheersing door de Sovjets en de nazi's in de jaren 40, en de jaren 60.
Bestellen
 

Ga naar:
Reis Baltische Landen: 1 Reisoverzicht / 2 Dagprogramma / 3 Reacties / 4 Tips / 5 Reisinformatiedag / 6 Reis boeken