Tips Russisch-orthodox geloof

Wil van den Bercken: De mythe van het Oosten
Terwijl in West-Europa de blik westwaarts is gericht, koestert men aan Russische zijde de gedachte dat het christendom en de beschaving zich bewegen in oosterse richting. Toch is Rusland altijd tot de Europese cultuursfeer blijven behoren. Van den Bercken toont het met de stukken aan. Met talrijke citaten uit soms heel bijzondere historische documenten beschrijft en illustreert hij de ontwikkeling van het religieuze identiteitsbesef van Rusland in de Kiëvse, Moskouse en Petersburgse fases van zijn geschiedenis.
Bestellen
 

Drs. Pieter van Kampen: De Russisch-orthodoxe kerk 
Historisch overzicht van de rol van de Russisch-orthodoxe kerk in de Russische geschiedenis.
Bestellen

Tips Dmitri Sjostakovitsj

Laurel Fay: Shostakovich - A Life (2005)
Biografie van de beroemde Russische componist, gebaseerd op de vele brieven van Sjostakovitsj, programmaboekjes, recensies, interviews, krantenartikelen en dagboeken van tijdgenoten. Engelstalig.
Bestellen
Laurel E. Fay (red.): Shostakovich and His World (2004)
Verzameling essays over Shostakovich. Met bijdragen van o.a. Simon Morrison, David Fanning, Peter J. Schmelz en Leon Botstein. Engelstalig.
Bestellen
  Solomon Volkov: Testimony - The Memoirs of Dmitri Shostakovich as related to and edited by Solomon Volkov (1979)
De Russische componist en pianist dicteert op zijn ziekbed zijn memoires aan de jonge Russische musicoloog Solomon Volkov. Internationale bestseller. Engelstalig.
Bestellen

Elizabeth Wilson: Shostakovich - A Life remembered (2006)
Familieleden, vrienden, collega's en prominenten over Dmitri Sjostakovitsj. Van zijn moeilijke tijd onder Stalin tot zijn internationale doorbraak als een van de belangrijkste componisten van de 2oe eeuw. Van zijn publieke imago tot zijn persoonlijke leven. Engelstalig.
Bestellen

Filmtips Leo Tolstoj

  Anna Karenina (2012)
1 dvd, 124 minuten
Verfilming van het legendarische boek van Leo Tolstoj met o.m. Keira Knightley, Jude Law, Aaaron Taylor-Johnson en Kelly MacDonald. 
Bestellen

War and Peace (Oorlog en Vrede) (1956)
1 dvd; 200 minuten
Het aangrijpende, met een Oscar-nominatie bekroonde verhaal over internationale conflicten, spectaculaire avonturen, meeslepende intriges en onmogelijke liefdes ten tijde van Napoleons invasie van Rusland. 
Sterrencast: Audrey Hepburn, Henry Fonda en Mel Ferrer
Bestellen

War and Peace (Oorlog en Vrede) (1972-1973)
5 dvd's / 900 minuten
Schitterende BBC-serie die in meer dan 60 landen te zien was.
Met o.m. Anthony Hopkins, Angela Down, Morag Hood en Alan Dobie.
Bestellen

War and Peace (Oorlog en Vrede) (2016)
3 dvd's, 8 x 45 minuten
Nieuwe BBC-bewerking van Tolstoj's meesterwerk. 
Met o.m.: Paul Dano, Llily James en James Norton
Bestellen

Boeken

Voor 'Leo Tolstoj' heeft de Rusland & Oost-Europa Academie ook boekentips.

Tips Boris Jeltsin (1931-2007)

 

Boris Jeltsin: Getuigenissen van een opposant
Onomwonden en openhartig geeft Boris Jeltsin zijn visie op de ontwikkelingen en de toekomst van Oost-Europa en de Sovjetunie. Zijn evaluatie van de historische tijden in het Oostblok, waarin Gorbatjov met de door hem ingezette glasnost en perestrojka een centrale rol vervult, zal aanleiding zijn tot heftige discussies. Naast een politiek programma is Getuigenissen van een opposant ook een persoonlijk verslag.
Bestellen

 

   

Filmtips Grigori Raspoetin

  Rasputin - De complete serie (2014)
2 dvd's, 400 minuten
Grootschalige Europese productie over de mysticus en gebedsgenezer Grigori Rasputin, die in 1909 aan het hof van Tsaar Nicolaas II wordt uitgenodigd om diens doodzieke zoon te genezen. 
Met o.a. Vladimir Mashkov en Ingeborga Dapkunaite
Bestellen

Boekentips

Voor 'Grigori Raspoetin' heeft de Rusland & Oost-Europa Academie ook boekentips.