Bruno Ghuijs

Functie bij de Rusland & Oost-Europa Academie

Bruno Ghuijs is een van onze gastdocenten.

Wereldbaan

Bruno Ghuijs (1956) was zesendertig jaar lang werkzaam in de energiewereld. Voor zijn baan woonde en werkte in zeven verschillende landen met zeer verschillende culturen.

Turkmenistan

Bruno verbleef viereneenhalf jaar in Turkmenistan voor de modernisering en uitbreiding van de elektriciteitsvoorziening. Sinds 2003 volgt hij de moderne geschiedenis van Turkmenistan op de voet, mede door regelmatig contact met de pleegfamilie die hij en zijn partner daar adopteerden.

Reisleider

Sinds enkele jaren begeleidt hij reizen naar Rusland en Moskou, in het bijzonder voor technisch georiënteerde doelgroepen.

Lezingen van Bruno Ghuijs

Reacties zijn gesloten.