De Balkanoorlog in een notendop (1990-1995) – Van de eerste schoten tot Dayton

Oorlog in de Balkan

Sinds de Tweede Wereldoorlog kwam oorlog niet zo dicht bij als in de periode 1990-1995, toen Slovenië en Kroatië de Joegoslavische Federatie verlieten. De Balkan ontplofte, om pas in 1995, met het akkoord van Dayton, tot rust te komen.

Eenzijdige berichtgeving

In de media is een zeer eenzijdig beeld geschetst van conservatieve (Servische, communistische) bullebakken en pro-Europese (democratische, Kroatische, Sloveense) vrijheidsstrijders. Dat beeld bestaat tot op de dag van vandaag. Maar de dynamiek ‘op de grond’ was veel complexer.

Achtergronden en de media

Deze lezing verschaft inzicht in de ontwikkelingen die ten grondslag lagen aan het escaleren, het verloop en de beëindiging van het conflict. De nadruk ligt op de rol van de hoofdpersonen en de media. Dit college is niet alleen een les over het uiteenvallen van Joegoslavië, maar tevens een algemeen betoog over het doorzien van de versimpelde weergave van conflicten wereldwijd in de media.

Spreker

Balkanspecialist drs. Ruud Peeten.


Datum: momenteel niet ingepland
Tijd: xx uur (deur Academie open 20 min. voor aanvang)
Locatie: Rusland & Oost-Europa Academie, Rijnkade 4, 6811 HA Arnhem
Bereikbaarheid:openbaar vervoer en parkeren
Prijs: € 17,50 (incl. koffie/thee)
Op vertoon van de studentenpas krijgen studenten € 7,50 korting. Vooraf aanmelden per e-mail verplicht.

Reacties zijn gesloten.