Lezing: De Balkan - het kruitvat van Europa


Kaart van de Balkanlanden. 

Balkanoorlogen

De Balkankwestie is voor velen van ons moeilijk te bevatten. Waarom is daar altijd geweld en oorlog? Waarom vliegen de verschillende volkeren elkaar steeds weer naar de keel in een strijd die alleen verliezers lijkt op te leveren? 

Geschiedenis van de Balkan

Het Balkangebied is eeuwenlang overheerst door grote mogendheden als Rusland, Oostenrijk en Turkije. De Renaissance, de Reformatie en de Verlichting zijn grotendeels aan de volkeren op de Balkan voorbijgegaan. 

De Balkan en het nationalisme

In de 19e eeuw komt het nationalisme op. Dat verschaft de volkeren op de Balkan voor het eerst een eigen identiteit. De keerzijde hiervan is duidelijk: het nationalisme isoleert en versplintert, het drijft wiggen, creëert grenzen en houdt vijandbeelden in stand.

Spreker

Ruslanddeskundige en Oost-Europadeskundige drs. Marie-Thérèse ter Haar.