Lezing: Rusland en het Oriëntalisme


'Zij zijn de overwinnaars', 1872 / Vasily Veresjagin (1842-1904) / Tretyakovgalerij, Moskou. 'Kamelen',1869-1870 / Vasily Veresjagin (1842-1904).

Fascinatie voor de Oriënt

In deze lezing schetst Ruslanddeskundige Marie-Thérèse ter Haar een beeld van de relatie die Rusland had met de verre Oriënt (van de Krim en de Kaukasus tot aan de Centraal-Aziatische gebieden). Afgezien van het gevoel dat men er veruit superieur aan was, werd men ook door de Oriënt gefascineerd. Deze fascinatie is terug te vinden in de kunst, zoals schilderijen, muziek en boeken. Mooie beelden en prachtige muziek voeren u mee naar de Oriënt in vervlogen tijden.

Europese en Russische expansiepolitiek

Marie-Thérèse ter Haar geeft een beknopt overzicht van de Russische expansiepolitiek in (voornamelijk) de 19e eeuw. Dit is te vergelijken met het imperialistische beleid zoals dat eeuwenlang in Europa werd gevoerd. 

De Oriënt en de kunst

Veel schrijvers (van Poesjkin tot Tolstoj), componisten (van Glinka tot Rimski-Korsakov) en schilders (van Ivanov tot Veresjagin) werden door de verre Oriënt geïnspireerd en maakten prachtige werken. De één gaf uiting aan de mythische, oriëntaalse sfeer. De ander durfde kritisch het kolonialistische gedrag van Ivan de Verschrikkelijke of de invloed van laatste tsaar Nikolaas Romanov weer te geven.

Spreker

Ruslanddeskundige en Oost-Europadeskundige drs. Marie-Thérèse ter Haar.