Lezing: Nederlanders in de Sovjet-Unie


Dirk Schermerhorn (1900-1937), Nederlands ingenieur.

Stalinistisch Rusland een socialistisch paradijs?

De jaren 30 van de 20e eeuw. De Sovjet-Unie bevindt zich onder Stalin in een opbouwfase. Nederlanders als Schermerhorn, Rutgers en Wiesing trekken naar dit ‘socialistische paradijs’ om zich er te vestigen. Spoedig volgen hun echtgenotes en kinderen. Wat drijft hen tot deze stap? Hoe intens geloven zij in de communistische utopie? 

Familieleden ongerust

Eind jaren 30 worden de in Nederland achtergebleven familieleden echter ongerust. Ze horen steeds minder van hun familie in Moskou en Tver. De familieleden hebben bange vermoedens, maar er zijn geen bewijzen. 

Het lot van de Nederlanders

Pas onder Gorbatsjov komt er iets meer duidelijkheid over het lot van Nederlanders die in de jaren 30  naar de Sovjet-Unie zijn getrokken. Veel zal echter nooit aan het licht komen in dit onmetelijk grote land waar massagraven niet gevonden hoeven te worden.

Spreker

Ruslanddeskundige en Oost-Europadeskundige drs. Marie-Thérèse ter Haar.