Milja van den Brink

Functie bij de Rusland & Oost-Europa Academie

Milja van de Brink is een van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers.

Beginjaren

Milja van den Brink is vrijwel vanaf het begin, als vast baken, bij de Rusland & Oost-Europa Academie betrokken. Een aantal jaren als vast en vertrouwd aanspreekpunt. Zij coördineerde de lezingen en de seminars en leidde de aanvragen voor reizen in goede banen. Daarnaast deed ze allerlei hand- en spandiensten op het gebied van marketing en communicatie op de achtergrond.

Passie

De laatste jaren is Milja zich met name gaan toeleggen op redactiewerk, onder meer voor de Rusland & Oost-Europa Academie, waarmee ze gehoor geeft aan haar passie: het zich inleven en verdiepen in en het schrijven van teksten. Zij heeft een linguïstische en commercieel-economische achtergrond en daarin een brede internationale ervaring. Geraakt door de klassieke oudheid en de dynamiek van menselijke betrekkingen is een kennismaking met Marie-Thérèse eigenlijk heel natuurlijk uitgegroeid tot een hechte samenwerking.

Reacties zijn gesloten.