Reacties lezing: Zijn zij nou gek of zijn wij het?

Vrouwennetwerk Goirle

‘De dames spraken met waardering over de duidelijkheid van het verhaal en bovenal over haar enthousiasme. Mochten we iets over Rusland horen dan zullen we terugdenken aan haar nuanceringen.
29 januari 2020

Mevr. Renate Koslowski

‘Hierbij wil ik reageren op de zeer boeiende en actuele lezing van mevrouw ter Haar, die ik gisteren bijgewoond heb in de kloosterbibliotheek in Wittem.
Heb met veel belangstelling naar haar verhaal geluisterd en kon mijn eigen ideeën, die ik al heel wat jaren koesterde over de ( gekleurde) verslaggeving van media hier nu “bewaarheid” zien door iemand, die probeert Rusland en Poetin, vooral uit eigen ervaring, zo object mogelijk te beschrijven. Geweldig en ook wel een durf om dit zo te doen, omdat links geörienteerde mensen dit niet zo zullen accepteren.
Ik hoop dat mevrouw ter Haar heel veel mensen met haar verhaal en haar boeken kan bereiken, zodat er een andere visie op het toch mooie Rusland met een prachtige cultuur ontstaat en men meer gaat samenwerken met Poetin en die haatcampgnes tegen hem en het Russische volk verminderen.
Heel veel succes!’
23 februari 2019

Dhr. Jan-Karel Raaijmakers, Sint-Oedenrode

‘Gisterenmiddag had ik het voorrecht om uw lezing in het Koning Willem I College bij te mogen wonen. Ik heb – met anderen! – versteld gestaan van uw bijna-fabuleuze kennis van een groot aantal feiten en vooral dan de achterliggende oorzaken daarvan. Ongelooflijk!! Het is duidelijk dat uw huwelijk met een Russische man en het feit dat u zowel in Nederland als in Rusland woont hieraan debet zijn, maar het blijft evengoed knap. Ook uw inzet is bewonderenswaardig, evenals uw integriteit. Daarnaast spaart u “de kool en de geit” niet en dat is bijzonder. Het maakt uw verhaal alleen maar geloofwaardiger. En laten we hier in het Westen niet vergeten dat 1917 – Jekaterinenburg – nog maar 100 jaar geleden is. En ooit stonden de legers van Napoleon en van Hitler aan de poorten van Moskou … Het wantrouwen vanuit Rusland wordt dan weer wat begrijpelijker.’ 
15 maart 2017

Rotary Club Kerkrade

‘Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van het feit dat de lezing die Marie-Thérèse ter Haar voor onze Rotaryclub heeft gehouden zeer goed ontvangen is. Zonder een uitzondering waren alle aanwezigen uitermate positief over de lezing, een aantal zaken werd door Marie-Thérèse belicht vanuit een voor de meeste westerlingen onbekende kant. Geeft dus zeker stof tot nadenken.’
dhr. Bert Bischoff, 4 juni 2016

Lionsclub De Bommelerwaard

‘Lionsclub De Bommelerwaard heeft Marie-Thérèse ter Haar uitgenodigd voor een lezing over Rusland. Zij heeft ons meegenomen in een gloedvolle en inspirerende reis over de historie van (het nieuwe) Rusland. Op overtuigende wijze gaf zij ons een inkijk in de Russische ziel en de ontwikkeling van het land. Historische gebeurtenissen zijn genuanceerd en feitelijk in geopolitiek perspectief geplaatst met een kritische blik op zowel Rusland als Europa en de VS. Persoonlijke ervaringen en anekdotes maken het leven in Rusland zichtbaar en invoelbaar. “Zijn zij nou gek of zijn wij het?”: wij weten nu dat niemand gek is maar dat zonder geschiedenis, het heden niet is te begrijpen.
Met haar persona, ervaring, kennis en kunde is Marie-Thérèse in staat om haar publiek een onvergetelijke ervaring te bieden.
Vandaar dat ik iedereen haar van harte aanbeveel voor wie meer wil weten over Rusland en de mogelijkheden die dit land biedt.’
Roel Beurskens, President Lionsclub De Bommelerwaard, april 2016

Adelbertvereniging Roermond

‘Wat een geweldige beknopte samenvatting van het actuele Rusland, zijn maatschappij en zijn politiek. Een aanrader voor iedereen om eens vanaf een andere kant over dit immense land te horen.’
dhr. en mevr. van de Akker

Bevrijdingskerk Wageningen

‘Al langer voelde ik dat er in onze media veel te eenzijdig naar Rusland wordt gekeken. Bij deze lezing van het hedendaagse Rusland (‘Zijn zij nou gek of zijn wij het?’) werd dit bevestigd door een zeer onderbouwd betoog.’
mevr. I. van Engelen

NIVON Hengelo

‘Was het niet 100 jaar geleden dat grootmachten in Oost-Europa op een wereldoorlog afkoersten? Marie-Thérèse liet deze avond zien hoe noodzakelijk het is om het conflict in Oekraïne niet op de spits te drijven. Zij slaat daadwerkelijk een brug tussen Oost en West.’ 

Mevr. Phyllis Schokking, Utrecht

‘Wat een verademing om eens de andere kant van het verhaal te horen.’
november 2015

Reacties zijn gesloten.