Tips Russisch-orthodox geloof

Wil van den Bercken: De mythe van het Oosten
Terwijl in West-Europa de blik westwaarts is gericht, koestert men aan Russische zijde de gedachte dat het christendom en de beschaving zich bewegen in oosterse richting. Toch is Rusland altijd tot de Europese cultuursfeer blijven behoren. Van den Bercken toont het met de stukken aan. Met talrijke citaten uit soms heel bijzondere historische documenten beschrijft en illustreert hij de ontwikkeling van het religieuze identiteitsbesef van Rusland in de Kiëvse, Moskouse en Petersburgse fases van zijn geschiedenis.
Bestellen
 

Drs. Pieter van Kampen: De Russisch-orthodoxe kerk 
Historisch overzicht van de rol van de Russisch-orthodoxe kerk in de Russische geschiedenis.
Bestellen