мирное шествие 9го мая 2020 г

Vredestocht 9 mei 2019 in Arnhem.Vredesdag 9 mei 2019 in Arnhem / Foto: © Paul Dijkstra. Vredesdag 9 mei 2019 in Arnhem / Foto: © Paul Dijkstra. 

Мир между Восточной и Западной Европой

После большого успеха проведения первого мирного шествия 9 мая 2019 года в городе Арнем, дня, когда в бывшем Советском Союзе отмечается память жертв Второй мировой войны и празднуется День свободы, мы вновь организуем мирное шествие 9го мая 2020 г.

75 лет Свободы

В этом году этот день особенный, потому что в этом году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. В битве при Арнеме многие союзники (англичане, американцы и поляки) сражались за мир и свободу. Другой великий освободитель Европы, Советский Союз, в последние годы все меньше получал внимания Европы. Большинство голландцев не знают, что Советский Союз заплатил 28 миллионами жизней за освобождение Европы. Мирное шествие могло бы способствовать улучшению отношений между Россией и Западом.

Хотим подчеркнуть то что данное шествие не является политическим действием.

Мирное шествие в субботу 9 мая 2020

Мы просим россиян и бывших советских граждан, проживающих в Нидерландах, принять участие в субботу 9 мая 2020 г. в 15:00 часов, вместе с голландским народом в шествии через мост Нелсона Манделы в сторону центра города с фотографиями Ваших близких, погибших во время Второй мировой войны.

Регистрация

Если Вы заинтересованны в участии Мирного шествия 9 мая 2020 года, пожалуйста зарегистрируйтесь здесь.

Для организации очень важно знать на сколько человек мы можем рассчитывать 9го мая. Данная информация будет использоваться для дальнейшей коммуникации и организации мирного шествия.

мирного шествия от 9 мая 2019

Видео мирного шествия от 9 мая 2019 года можно посмотреть здесь.

Vredesdag 9 mei 2020

Vredestocht 9 mei 2019 in Arnhem.Vredesdag 9 mei 2019 in Arnhem / Foto: © Paul Dijkstra. Vredesdag 9 mei 2019 in Arnhem / Foto: © Paul Dijkstra.Regiment van de Onsterfelijken, Kaliningrad, 9 mei 2019. / Foto: © 2019 Westpress Kaliningrad archive, image # / CC-BY-SA 4.0. Regiment van de Onsterfelijken, Wolgograd, 9 mei 2015. / Foto: © Natalia Semenova. 

Translate

 

*** i.v.m. de coronacrisis kan de Vredestocht 2020 helaas niet doorgaan *** 

Vrede tussen Oost- en West-Europa

Na het grote succes in Arnhem in 2019 van de eerste Vredesdag 9 mei, de dag waarop in de voormalige Sovjet-Unie de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht en de vrijheid wordt gevierd, organiseren we in 2020 wederom een Vredesdag op 9 mei.

75 jaar vrijheid 

Die Vredesdag is dit jaar extra bijzonder, want 2020 is een speciaal jaar. Dit jaar vieren we in Nederland 75 jaar vrijheid. Bij de Slag om Arnhem hebben veel geallieerden (Engelsen, Amerikanen en Polen) voor de vrede en vrijheid gevochten. De andere grote strijder, de Sovjet-Unie, heeft de laatste jaren in Europa steeds minder aandacht gekregen. De meeste Nederlanders weten niet meer wat de Sovjet-Unie met zijn circa 28 miljoen doden voor de bevrijding van Europa heeft betekend. Een vredestocht zou kunnen bijdragen aan een betere verhouding tussen Rusland en het Westen. De vredestocht is geen politiek statement; de nadruk ligt op vrede en op wat we gemeenschappelijk hebben.

Vredestocht op zaterdag 9 mei 2020 

We vragen voormalige Sovjetburgers die in Nederland wonen om op zaterdag 9 mei 2020, mee te doen en ’s middags om 15.00 uur, samen met de Nederlandse bevolking, in Arnhem over de Nelson Manadelabrug naar het centrum te lopen, indien mogelijk met een bordje van de dierbaren die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen, zoals in de Sovjet-Unie gebruikelijk is.

Aanmelden

Loopt u op 9 mei 2020 mee in deze bijzondere tocht? Meld u nu aan.

Voor ons is het belangrijk te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en zo kunnen we u ook op de hoogte houden van de verdere organisatie, zoals programma en route. Startplaats is: Parkeerplaats bij Gelredome, Batavierenweg 29, Arnhem.

Video Vredesdag 9 mei 2019

Bekijk de Video Vredesdag 9 mei 2019 voor een impressie hoe de Vredesdag in Arnhem in 2019 is verlopen.

Video's 9 mei

Korte video's die in het kader van de Vredesdag 9 mei zijn opgenomen. 

Vredesdag 9 mei: Paul Dijkstra.  

 

Paul Dijkstra, oprichter WorldPeace.nl:
'Vrede kan veel goeds voor de wereld betekenen.'
Video

Vredesdag 9 mei: Sergey Zotov, Russisch-orthodox ensemble Zlatoust.  

 

Sergey Zotov, Russisch-orthodox-ensebmble Zlatoust, dat op 9 mei een concert geeft in de Parkzaal van Musis in Arnhem:
'See you on pace walk and peace concert in Arnhem'
Video

 Vredesdag 9 mei: Vader Sergi.  

Aartspriester Sergi Merks (vader Sergi), rector van de Parochie van de Hl. Tichon in Nijmegen en tweede priester van de Hl. Grootvorst Alexander Nevsky in Rotterdam:
'Toen het IJzeren Gordijn viel, dacht iedereen aan vrede en vriendschap'
Video

Video Vredesdag 9 mei: Alexander Münninghoff.  

 

Alexander Münninghoff, journalist en schrijver:
'We moeten weer zorgen dat we samenwerking met de Russen krijgen'
Video

 

 

Stan van Houcke, journalist en schrijver:
'Ik verzet me tegen de sfeer om de Russen uit te pikken als de grote vijand.'
Video 

Vredesdag 9 mei: Gilbert Doctorow.  

Prof. Gilbert Doctorow, Harvard College, Columbia University:
'In her school in Russia, she was the only child who had two parents.'
Video

Vredesdag 9 mei: Rob Landré.  

 

Rob Landré, lid folkloregroep Zarjanka:
'Russen, wat zijn het toch schatten van mensen.'
Video

Vredesdag 9 mei: Janneke Monshouwer.  

 

Janneke Monshouwer, journalist en auteur van het boek 'Ander nieuws - Wat het journaal niet uitzond':
'Het gevoel dat Rusland erbij hoort, is weggewerkt.'
Video 

 Vredesdag 9 mei: Martin Oei.  

Martin Oei, pianist:
'Ik steun vredesinitiatief 9 mei'.
Martin Oei, die optreedt op het Vredesconcert, geeft alvast een voorproefje met een prelude van Rachmaninov.
Video

Vredesdag 9 mei: Peter van Stigt.  

 

Drs. Peter van Stigt, directeur Fontanka:
'Zonder Rusland geen vrede in Europa.' 
Video

Vredesdag 9 mei: Cees Hamelink.  

Prof. dr. Cees Hamelink, emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media:
'In het geval van Rusland zijn de stereotypen overdreven negatief.'
Video

Vredesdag 9 mei: Karel van Wolferen.   

 

Prof. Karel van Wolferen, emeritus hoogleraar:
'Russische soldaten hebben het hart uit de Nazi oorlogsmachine weten te vechten.'
Video

 Vredesdag 9 mei: Kees van der Pijl.  

 

Prof. Kees van der Pijl, emeritus professor internationale relaties aan de University of Sussex:
'Ik wil met Russen net zo kunnen omgaan als met Fransen of Italianen of Engelsen.' 
Video

Vredesdag 9 mei: Marie-Thérèse ter Haar.  

 

Marie-Thérèse ter Haar, oprichter Rusland & Oost-Europa Academie:
'Wij weten veel te weinig van Rusland.' 
Video

Vredesdag 9 mei: Trijnie Duut.   

 

Trijnie Duut, medewerker Rusland & Oost-Europa Academie:
'Laten we ons richten op de overeenkomsten, niet op de verschillen.'
Video

     

Vindt u deze Vredesdag een goed initiatief en wilt u ons graag steunen met een financiële bijdrage, groot of klein? U kunt ons helpen door een bijdrage over te maken op:

NL52 SNSB 0783 2518 15
t.a.v. Stichting Vredesdag 9 mei te Amersfoort

We zijn oprecht blij met iedere euro!

Peace Day - 9 May 2019

   
   
   

Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Mensenmassa op het Rode Plein in Moskou op 9 mei. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica BrandsmaViering 9 mei in Jekaterinenburg, 2019. / Foto: © Иван Абатуров. Pianist Martin Oei (1996) / Foto: © Sarah Wong.

   

Motto: Freedom & Peace

Under the watchword of 'Freedom and peace for Europe and Russia’, as tensions between the West and Russia continue, we aim to help break the deadlock by building a bridge between 'East' and 'West’.

A bridge between Eastern and Western Europe

Arnhem is a city which bridges the Rhine. It was at the Battle of Arnhem that Allied forces, made up of British, American and Polish troops, fought for freedom and peace. Fewer people are quick to acknowledge the contribution made by the other great liberating power, the Soviet Union, which lost no fewer than 26 million in its struggle to liberate Europe. By way of this peace march, we aim to do our bit to improve relations between Russia and the rest of Europe by emphasising what we have in common.

Peace march

We are asking Russians and former Soviet citizens living in the Netherlands to join us and, together with the Dutch people, march across the bridge which links the two banks of the Rhine. Bring along, if you can, a photograph of a loved one who died during the Second World War.

Peace concert

Following the march there will a major concert including:

 • From Moscow, the 12-strong Russian Orthodox choir, Zlatoust (‘Golden Voice') directed by Mikhail Borodyansky

 • Leading Dutch pianist Martin Oei will be playing:
  o Anatoli Ljadov (1855-1914)
  Barcarolle op. 44 in F-sharp major for piano
  o Sergej Rachmaninov (1873-1943)
  Preludes op. 23, nr. 1, 2, 4, 5, & 6
  Moment musical op. 16, nr. 4 in e minorCost - € 29,5 pp

Tickets: € 29,50 

Registration

We hope that many Dutch and Russians will join us in marching through Arnhem for freedom and peace. Participation is free but we would ask you to register beforehand. You can do this by sending a message to info@ruslandacademie.nlwith the subject heading ‘Registration for Peace March'. In this way we can keep you up-to-date about the programme. 

   
   

Ма р ш и к о н ц е р т м и р а 9 м а я 2 0 1 9 г .

   
   
   

Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Mensenmassa op het Rode Plein in Moskou op 9 mei. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica BrandsmaViering 9 mei in Jekaterinenburg, 2019. / Foto: © Иван Абатуров. Pianist Martin Oei (1996) / Foto: © Sarah Wong.

Девиз: мир и свобода

9 мая 2019 года, под девизом «Мир для Европы и России», мы хотим начать

выход из тупика в период напряженности между Западом и Россией, построив

«мост» между Востоком и Западом

Мост между Восточной и Западной Европой, Арнем – город мостов на Рейне. В битве при Арнеме союзные английские,

американские и польские войска сражались за мир и свободу. Другому великому освободителю Европы, Советскому Союзу, уделяется меньше внимания. К примеру, многие не знают, что Советский Союз значил для освобождения Европы, с его 26 миллионами погибших. Таким мирным способом мы хотим внести свой вклад в улучшение отношений между Россией и Европой и подчеркнуть то, что у нас много общего.

Марш мира

Мы просим русских и бывших советских граждан, живущих в Нидерландах, 9 мая 2019 года принять участие в марше мира и вместе с голландским населением Арнем пройти по мосту через Рейн просто так или с фотографией близкого человека, участвовавшего во Второй мировой войне.

Концерт

После марша состоится гранд-концерт с участием:

 • Специально из Москвы: Российский православный хор «Златоуст» из 12 участников (Золотой голос') под управлением Михаила Бородянского

 • Пианист Мартин Уи сыграет:
  - Анатолия Лядова (1855-1914)
  Баркаролла op. 44 in fis gr.t.
 • Сергея Рахманинова (1873-1943)
  - Прелюдия op. 23, № 1, 2, 4, 5, и 6
  - Музыкальные моменты op. 16, № 4 in e kl.t.

Регистрация

Мы надеемся, что многие (русские) голландцы хотят пройти через Арнем маршем за мир и свободу. Участие бесплатное, но мы просим вас зарегистрироваться заранее. Это можно сделать, отправив электронное письмо на адрес 

info@ruslandacademie.nl

с текстом «Регистрация участника марша мира». В дальнейшем вы получите от нас информацию о программе.

Для дополнительной информации звоните по телефону 088-1110777 или