Tips Rusluie

Boek Egbert Engberts: 'Herinneringen aan Rusland'.

Egbert Engberts: Herinneringen aan Rusland (2004)
'... herinneringen aan het oude Sint Petersburg. Het theaterleven, de winkels, de huisinrichting; impressies van de Russische volksziel, zoals tot uiting kwam in drankzucht en lijdzaamheid. (...) zeer gedetailleerde beschrijvingen van wat de Sint-Petersburger zoal op tafel kreeg aan vlees, groente en gevogelte. Ook geeft hij politieke beschouwingen ten beste over onder meer de autocratie van het tsarenbewind en de sporen van de lijfeigenschap. (...). Engberts hanteert een levendige stijl. Sfeerbeschrijvingen zoals van het barre klimaat en de ijsgang op de Neva zijn zo concreet, dat die het gemis aan afbeeldingen bijna doen vergeten. Boeiende lectuur voor wie de sfeer van het oude Rusland wil proeven.' aldus J.L.G. van Oudheusden voor de Nederlandse Bibliotheek Dienst.
Bestellen

Nicole Harmsen: De Rusluie (2018)
Nicole Harmsen schreef met 'De Rusluie' een filmisch epos waarin de gevoelens van een bonte schakering avonturiers invoelbaar zijn gemaakt; een boek over vrijheid, handelsgeest en doorzettingsvermogen, maar ook over het perpetuum mobile van haat en liefde, oorlog en vrede, dood en leven. 'De Rusluie' is Harmsens debuutroman.
Bestellen

Boek J. Hosmar: 'St. Petersburg, stad van de Rusluie'.

J. Hosmar: St. Petersburg, stad van de Rusluie (1982)
Rijkelijk van zwartwitfoto's voorziene uitgave van de Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam b.v. Enschede.

Boek Karina Meeuwse: 'De Ruslui: Nederlanders in Sint-Petersburg 1720-1920'. 

Karina Meeuwse: De Ruslui - Nederlanders in Sint-Petersburg 1720-1920 (2007)
Boek over 200 jaar Nederlandse handelsgeest en pioniersmentaliteit in Rusland, waarbij de hoofdrolspelers zelf uitvoerig aan het woord komen door middel van citaten uit hun brieven, dagboeken en andere bronnen. Een oprecht beeld van Nederlanders in den vreemde in een roerig tijdperk.
Als los boek verkrijgbaar, maar ook als boek + dvd (met een gedramatiseerde filmdocumentaire over de Ruslui).
Bestellen