Tips Romanovs en revolutie

Tony Brenton: Keerpunten van de Russische revolutie (2017)
Tony Brenton en een keur aan historici, waaronder Richard Pipes, Dominic Lieven en Orlando Figes, beantwoorden de vraag: Was dit allemaal wel zo onvermijdelijk? Een briljante geschiedenis over keerpunten in de Russische Revolutie en de geschiedenis van de Sovjet-Unie, precies honderd jaar na de Russische Revoluties van 1917.
Bestellen

Miranda Carter: De ondergang van het oude Europa - Drie dynastieën, één familie en de opmaat tot de Eerste Wereldoorlog (2010)
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog werden Groot-Brittannië, Duitsland en Rusland geregeerd door drie neven: koning George V, keizer Wilhelm II en de laatste tsaar Nicolaas II. Zij stonden aan het roer van Europa toen de oorlog uitbrak die een einde zou maken aan de macht van de grote dynastieën. Op even subtiele als overtuigende wijze vertelt Miranda Carter in dit boek het verhaal van een kleine, glamoureuze, in zichzelf gekeerde elite die wanhopig probeerde de politieke controle over Europa te behouden.
Bestellen

 

Orlando Figes: Revolutionair Rusland 1891-1991 - Een geschiedenis (2014)
Originele visie op de Russische Revolutie, waarbij de grote Ruslandhistoricus Orlando Figes deze historische omwenteling niet als een op zichzelf staande gebeurtenis bekijkt, maar als een honderdjarige poging om utopische dromen waar te maken. Met zijn elegante en scherpzinnige verhaal biedt hij een verhelderend, nieuw perspectief op de Russische Revolutie.
Bestellen

Hermitage Amsterdam: 1917: Romanovs en revolutie (2017)
Van de ongevallen op de dag van de kroning van Nicolaas en Bloedige Zondag tot en met de Eerste Wereldoorlog en de moord op de tsaar en zijn gezin. In Nederland ging schrijver Alexander Münninghoff op zoek in de archieven naar de reactie van koningin Wilhelmina op alle tumult en deed daarbij verrassende ontdekkingen. Een rijk geïllustreerd boek over een van de meest turbulente periodes van de twintigste eeuw.
Bestellen

  Dominic Lieven: Oorlog & revolutie - De ondergang van tsaristisch Rusland (2015)
Lieven had voor dit boek toegang tot bijzondere archieven, onder andere in Moskou en Sint Petersburg. Zo deed hij een jaar lang onderzoek in het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Dit archief was in de Sovjettijd gesloten voor buitenlanders en is nu weer gesloten. De archieven leverden een schat aan informatie op, onder andere over het verband tussen buitenlandse politiek, de normen en waarden van de Russische elite en hoe zij de Russische identiteit zagen.
Bestellen

Robert K. Massie: Nicolaas en Alexandra - De intieme geschiedenis van de laatste tsarenfamilie  (1970)
Levendig vertelde tragische geschiedenis van de laatste tsarenfamilie in ruim 500 pagina's. Robert Massie had toegang tot alle dagboeken, brieven en memoires van de familie en dat maakt deze historische biografie buitengewoon accuraat.
Bestellen


Andrei Maylunas & Sergei Mironenko (samenst.): A Lifelong Passion - Nicholas and Alexandra: Their Own Story (1996)
In totaal zijn er zo'n 13.000 brieven bewaard gebleven van Nicholaas II, Alexandra en hun vijf kinderen, variërend van brieven over staatszaken tot liefdesbrieven. Een bijzonder boek dat helemaal is samengesteld uit de woorden van Nicolaas en Alexandra zelf.
Bestellen
Sean McMeekin: De Russische revolutie - Een nieuwe geschiedenis (2017)
McMeekin combineert de allernieuwste geschiedkundige bevindingen met een vlot verteld verhaal, en werpt hij nieuw licht op een belangrijk historisch keerpunt in de 20e eeuw.
Het accent ligt voor het eerst op de internationale, diplomatieke en militaire achtergronden, op de rol van de Eerste Wereldoorlog, de rol van propaganda die gefinancierd werd met Duitse gelden en op de resultaten van research in nooit eerder geraadpleegde archieven van het tsaristische leger.
Bestellen

Simon Sebag Montefiore: 'De Romanovs 1613-1918'.

Simon Sebag Montefiore: De Romanovs 1613-1918 (2016)
In dit fascinerende werk wendt Simon Sebag Montefiore zijn talent voor geschiedschrijving aan om het verhaal te vertellen van de grootste en meest complexe keizers en keizerinnen van de Romanov- dynastie (1613-1918), over hoe hun hof functioneerde, en over het evenwicht tussen persoonlijkheid en macht bij elke tsaar. Gebruikmakend van archiefmateriaal dat na de val van de USSR beschikbaar kwam, slaagt Montefiore erin de werkelijke wereld tot leven te brengen van legendarische persoonlijkheden als Catharina de Grote en Nicolaas II, en laat hij de lezer kennismaken met een aantal minder bekende, maar alleen al om hun seksuele uitspattingen en andere scandaleuze of decadente wederwaardigheden des te meer tot de verbeelding sprekende leden van deze eminente familie.
Bestellen

Edward Radzinsky: 'De laatste tsaar: Het drama van Nicholaas II'. 

Edward Radzinsky: De laatste tsaar - Het drama van Nicholaas II (1993)
Tsaar Nicolaas II wordt in 1918 onder mysterieuze omstandigheden geëxecueerd door de Russische revolutionairen. Aan de hand van dagboeken, brieven, getuigenissen en grondig speurwerk in de Russische staatsarchieven reconstrueert Radzinsky deze moord en schetst het leven van de laatste Romanov. Een gepassioneerd historisch document met de sfeer van een grote Russische roman.
Bestellen

  Helen Rappaport: De gezusters Romanov - De verloren levens van de dochters van tsaar Nikolaas II (2015)
'Beeldend en schitterend verteld, dit is verhalende geschiedenis op zijn best' schrijft The Bookseller over dit rijk geïllusteerde boek van Helen Rappaport, een Britse historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van het revolutionaire Rusland. Een levendig portret van de grootvorstinnen Olga, Tatjana, Maria en Anastasia, van hun afgeschermde en gepriviligeerde bestaan, hun eerste liefdes, hun hoop en dromen, hun moeizame gezinsleven tot uiteindelijk het drama van de revolutie en hun gruwelijke dood.
Bestellen

Edward Radzinsky: Raspoetin - De bezeten monnik (2001)
Dramatische geschiedenis van de legendarische monnik die zo'n diepgaande invloed uitoefende op het Russische tsarenpaar Nicholaas II en Alexandra. Talloze persoonlijke details over deze op macht, drank en seks beluste man, die van het platteland aan het hof terechtgekomen was, zijn uit ongeopende archieven op tafel gekomen en hier als een complete puzzel in elkaar gelegd.
Bestellen
Douglas Smith: Verloren adel - De laatste dagen van de Russische aristocratie (2016)
Geschiedenis van de Russische aristocratie tussen de revolutie van 1917 en de Tweede Wereldoorlog. Een verhaal van geplunderde paleizen, wanhopige vluchtpogingen, gevangenschap, verbanning en executies. 'Boeiend voor wie belangstelling heeft voor de Russische/Sovjetgeschiedenis, maar ook voor geïnteresseerden in de adel. Een prachtig en onthullend relaas over een donkere periode in de Russische geschiedenis', aldus Biblion voor de Nederlandse Bibliotheekdienst.
Bestellen

De Rusland & Oost-Europa Academie heeft nog meer aanbevelingen voor u over het Huis Romanov. Kijk ook eens bij onze boekentips voor: