Tips Ontdekkingstocht Rusland en Oost-Europa

 

Dominic Lieven: Rusland tegen Napoleon; De strijd om Europa' (2009). Dominic Lieven: Rusland tegen Napoleon; De strijd om Europa (1807-1814) (2009)

Rusland tegen Napoleon van Dominic Lieven is een monumentaal boek dat een nieuw licht werpt op de veldtocht van Napoleon naar Rusland en de politieke ontwikkelingen aan het hof van tsaar Alexander I. Uniek is de nadruk die gelegd wordt op de gebeurtenissen en ontwikkelingen na de mislukte veldtocht, tot en met de Russische intocht in Parijs en de val van Napoleon.

Bestellen

 

Boek Adam Zamyoski: '1812; Napoleons fatale veldtocht naar Moskou'.  Adam Zamoyski: 1812; Napoleons fatale veldtocht naar Moskou (2015)

Adam Zamoyski heeft zich voor 1812 gebaseerd op de meest recente Russische research, maar ook op een groot aantal ooggetuigenverslagen uit heel Europa, om een overtuigend beeld te kunnen schetsen van de ervaringen van soldaten en burgers aan beide zijden van het conflict. Het resultaat is een even meesterlijk als aangrijpend boek. Het is verhalende geschiedenis van de hoogste orde - elegant geschreven en schitterend verteld.

Bestellen