Tips Fjodor Dostojevski (1821-1881)

 Werk van Fjodor Dostojevski

Fjodor Dostojevski: Aantekeningen uit het dodenhuis (1862)
In 1849 werd Fjodor Dostojevski veroordeeld tot vier jaar dwangarbeid in Siberië vanwege zijn politieke activiteiten. Het boek dat hij hier na zijn vrijlating over schreef - mede gebaseerd op aantekeningen die hij het kamp uit wist te smokkelen - was het eerste ooggetuigenverslag van het Russische gevangeniswezen. Het staat vol indringende beschrijvingen van de schokkende toestanden in het kamp, van gewelddadige lijfstraffen, ontsnappingspogingen, onderlinge ruzie en verraad, maar ook van luchtige momenten en blijken van vriendschap.
Bestellen

  Fjodor Dostojevski: Aantekeningen uit het ondergrondse (1864)
Aantekeningen uit het ondergrondse is een sleutelwerk in het oeuvre van Dostojevski. De schrijver trekt fel van leer tegen wat we tegenwoordig 'de maakbaarheid van de mens' noemen. Het eerste deel is één lang requisitoir, in ritmisch, hamerend proza, tegen de theorieën van verlichtingsfilosofen als Rousseau, maar vooral die van Dostojevski’s tijdgenoot Tsjernysjevski, die verkondigde dat de mens, als hij maar rationeel en verstandig handelt, op den duur gelukkig zal worden. Aan het woord is een ex-ambtenaar die zich teruggetrokken heeft in een smerige kamer ergens aan de rand van de stad. In totale vereenzaming (zijn ‘ondergrondse’) broedt hij daar zijn dwarse ideeën uit. Hij pleit voor de vrije wil, tegen het rationalisme.
Bestellen

 
  Fjodor Dostojevski: De broers Karamazov (1881)
Dostojevski's hoofdwerk is zowel een spannende als een filosofisch diepgravende roman. Een moord- en liefdesgeschiedenis wordt op een ongeëvenaarde manier gecombineerd met filosofische en religieuze problematiek. Een van de belangrijkste romans uit de wereldliteratuur die eigenlijk iedereen gelezen moet hebben. Nieuwe vertaling van Arthur Langeveld, die hiervoor de Martinus Nijhoffprijs voor vertalingen ontving.
Bestellen

 
Fjodor Dostojevski: Duivels (1873)
‘Het op ware gebeurtenissen gestoelde verhaal van een Moskouse student die de terroristische organisatie waar hij lid van was de rug toekeert en als straf daarvoor door zijn vroegere vrienden wordt vermoord. De roman schetst een onthullend beeld van de bekrompen denkwereld van de zogenaamd idealistische terroristen, maar schetst ook figuren die op zoek zijn naar de hogere zin van het leven. Niet Dostojevski's bekendste, maar wel een magistrale roman’ aldus de Nederlandse Bibliotheekdienst. Ook verschenen onder de titels 'Demonen' en 'Boze geesten'.
Bestellen
Fjodor Dostojevski: De idioot (1869)
Na een lang verblijf in het buitenland keert vorst Mysjkin terug naar Rusland. Zijn verbazing over het feit dat de Russische maatschappij sinds zijn afwezigheid helemaal in de ban is geraakt van geldzucht en andere verderfelijke hartstochten, en zijn epilepsie leveren hem de bijnaam 'de idioot' op. Hij wordt verliefd op Aglaja, maar doet een aanzoek aan Natasja. Een groep radicalen doet een poging Mysjkin af te persen en zijn rivaal in de liefde pleegt een aanslag op hem. De talloze verwikkelingen maken De idioot tot een 19e-eeuwse 'literaire soap'.
Bestellen

  Fjodor Dostojevski: Misdaad en straf (1866)
Ook verschenen onder de titel Schuld en boete.
'Misdaad en straf is zo ongeveer de beroemdste detectiveroman uit de wereldliteratuur, geschreven met een geweldige handicap voor de schrijver: de lezer weet wie het gedaan heeft, en wordt toch in voortdurende spanning gehouden of de dader gepakt wordt of niet.' - Karel van het Reve
Bestellen

Boeken over Fjodor Dostojevski

  Hans Boland: Van mensen die geen enge grenzen erkennen - Dostojevski leren lezen (2019)
Bijna anderhalve eeuw na zijn dood is Dostojevski nog altijd een van de bijzonderste maar ook controversieelste schrijvers uit de geschiedenis. Zijn invloed is bepalend geweest voor het Europese literaire landschap. Dr. Hans Boland maakt korte metten met de hardnekkige vooroordelen omtrent de nalatenschap van deze grote Rusl. In de 'vertaalperikelen' die de rode draad vormen in zijn analyse van Misdaad en straf maakt Boland aanschouwelijk hoe funest een 'academische' insteek kan zijn voor de kunst van het vertalen. 
Bestellen

Jan Brokken: De Kozakkentuin (2015)
In De Kozakkentuin beschrijft Jan Brokken de bijzondere vriendschap tussen Alexander von Wrangel en Fjodor Michajlovitsj Dostojevski. De levensgeschiedenis van de familie Von Wrangel werd door Brokken eerder beschreven in zijn magistrale Baltische zielen. De nazaten van de familie attendeerden Brokken op de vriendschap tussen Alexander en Dostojevski. Er bleek een verzameling documenten, memoires en brieven bewaard te zijn gebleven. Met grote verbeeldingskracht reconstrueert Brokken de wereld waarin beide jongemannen leefden, werkten en beminden, met verve schetst hij de turbulente gebeurtenissen in het Rusland van de tweede helft van de 19e eeuw.
Bestellen

Luistertip: Interview met Jan Brokken over De Kozakkentuin bij het tv-programma VPRO Boeken.