Tips Anna Achmatova (1889-1966)

Werk van Anna Achmatova

Anna Achmatova: De echte twintigste eeuw - Autobiografisch proza
In een kristalheldere stijl schrijft Achmatova over haar jeugd in de omgeving van Odessa, en over Sint-Petersburg en de personen die ermee verknoopt zijn, zoals Peter de Grote, Poesjkin en Dostojevski. Voorts over de schilder Modigliani, over de dichters Aleksandr Blok en Marina Tsvetajeva, en over haar vriendschap met Osip en Nadezjda Mandelsjtam. Uit dit boek is de persoonlijke evolutie af te lezen van Achmatova, een dichteres in een tijd waarin vrouwen in de literatuur zelden serieus werden genomen, van jong meisje tot de oudere vrouw die al afscheid heeft moeten nemen van de meesten van haar vrienden en als enige overblijft om te rouwen om haar generatie en haar wrede eeuw. Een onmisbare aanvulling op haar poëzie.
Bestellen
  Anna Achmatova: Werken (Tweetalige uitgave, 2007)
Achmatova wordt beschouwd als Ruslands grootste dichteres: een vrouw die poëzie schreef in een land en ook óver een land met een rijke historie en in een periode van stormachtige ontwikkelingen. Haar leven werd getekend door de Oktoberrevolutie, de Eerste Wereldoorlog, de censuur en terreur onder Stalin, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog - en dat bepaalde ook haar persoonlijke geschiedenis die op zijn zachtst gezegd turbulent was. Van Achmatova's gedichten verschenen eerder bloemlezingen in het Nederlands, maar nooit eerder werd een zo uitvoerige selectie uit haar werk vertaald.
Bestellen

Boeken over Anna Achmatova

  Lidija Tsjoekovskaja: Ontmoetingen met Anna Achmatova (2011)
De door Lidija Tsjoekovskaja opgetekende Ontmoetingen met Anna Achmatova omspannen bijna een kwart eeuw en beginnen aan het einde van 1938, wanneer het tijdperk van de grote zuiveringen op zijn hoogtepunt is. Lidija Tsjoekovskaja bezoekt Anna Achmatova de eerste keer om raad: zij hoopt haar man nog uit de gevangenis te kunnen krijgen, niet wetende dat hij al gefusilleerd is. dit gezamenlijke lot-de man en zoon van Achmatova waren gearresteerd-schept een band tussen beide vrouwen die uitgroeit tot een hechte vriendschap.Tsjoekovskaja geeft een becommentarieerd verslag van de gesprekken uit de jaren dat op het vrije woord de doodstraf stond. De lezer volgt van nabij de persoonlijke drama's van schrijvers als Achmatova en Tsvetajeva.
Bestellen