Tips Boris Jeltsin (1931-2007)

 

Boris Jeltsin: Getuigenissen van een opposant
Onomwonden en openhartig geeft Boris Jeltsin zijn visie op de ontwikkelingen en de toekomst van Oost-Europa en de Sovjetunie. Zijn evaluatie van de historische tijden in het Oostblok, waarin Gorbatjov met de door hem ingezette glasnost en perestrojka een centrale rol vervult, zal aanleiding zijn tot heftige discussies. Naast een politiek programma is Getuigenissen van een opposant ook een persoonlijk verslag.
Bestellen