Vredesdag 9 mei 2020

Vredesdag 9 mei 2019 in Arnhem / Foto: © Paul Dijkstra. Vredesdag 9 mei 2019 in Arnhem / Foto: © Paul Dijkstra. 

Vrede tussen Europa en Rusland

Na het grote succes in Arnhem in 2019 van de de eerste Vredesdag 9 mei, de dag waarop in Rusland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht en de vrijheid wordt gevierd, organiseren we in 2020 wederom een Vredesdag op 9 mei.

Momenteel zijn we druk bezig met de eerste voorbereidingen. Uiteraard willen we graag de belangstelling peilen. Wilt u op 9 mei 2020 meelopen met de Vredestocht en/of graag op de hoogte worden gehouden van deze Vredesdag of meehelpen met de organisatie? Stuur ons dan een e-mail.

Video Vredesdag 9 mei 2019

Bekijk de Video Vredesdag 9 mei 2019 voor een impressie hoe de Vredesdag in Arnhem in 2019 is verlopen.

Peace Day - 9 May 2019

   
   
   

Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Mensenmassa op het Rode Plein in Moskou op 9 mei. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Pianist Martin Oei (1996) / Foto: © Sarah Wong.

   

Motto: Freedom & Peace

Under the watchword of 'Freedom and peace for Europe and Russia’, as tensions between the West and Russia continue, we aim to help break the deadlock by building a bridge between 'East' and 'West’.

A bridge between Eastern and Western Europe

Arnhem is a city which bridges the Rhine. It was at the Battle of Arnhem that Allied forces, made up of British, American and Polish troops, fought for freedom and peace. Fewer people are quick to acknowledge the contribution made by the other great liberating power, the Soviet Union, which lost no fewer than 26 million in its struggle to liberate Europe. By way of this peace march, we aim to do our bit to improve relations between Russia and the rest of Europe by emphasising what we have in common.

Peace march

We are asking Russians and former Soviet citizens living in the Netherlands to join us and, together with the Dutch people, march across the bridge which links the two banks of the Rhine. Bring along, if you can, a photograph of a loved one who died during the Second World War.

Peace concert

Following the march there will a major concert including:

 • From Moscow, the 12-strong Russian Orthodox choir, Zlatoust (‘Golden Voice') directed by Mikhail Borodyansky

 • Leading Dutch pianist Martin Oei will be playing:
  o Anatoli Ljadov (1855-1914)
  Barcarolle op. 44 in F-sharp major for piano
  o Sergej Rachmaninov (1873-1943)
  Preludes op. 23, nr. 1, 2, 4, 5, & 6
  Moment musical op. 16, nr. 4 in e minorCost - € 29,5 pp

Tickets: € 29,50 

Registration

We hope that many Dutch and Russians will join us in marching through Arnhem for freedom and peace. Participation is free but we would ask you to register beforehand. You can do this by sending a message to info@ruslandacademie.nlwith the subject heading ‘Registration for Peace March'. In this way we can keep you up-to-date about the programme. 

   
   

Ма р ш и к о н ц е р т м и р а 9 м а я 2 0 1 9 г .

   
   
   

Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Mensenmassa op het Rode Plein in Moskou op 9 mei. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Pianist Martin Oei (1996) / Foto: © Sarah Wong.

Девиз: мир и свобода

9 мая 2019 года, под девизом «Мир для Европы и России», мы хотим начать

выход из тупика в период напряженности между Западом и Россией, построив

«мост» между Востоком и Западом

Мост между Восточной и Западной Европой, Арнем – город мостов на Рейне. В битве при Арнеме союзные английские,

американские и польские войска сражались за мир и свободу. Другому великому освободителю Европы, Советскому Союзу, уделяется меньше внимания. К примеру, многие не знают, что Советский Союз значил для освобождения Европы, с его 26 миллионами погибших. Таким мирным способом мы хотим внести свой вклад в улучшение отношений между Россией и Европой и подчеркнуть то, что у нас много общего.

Марш мира

Мы просим русских и бывших советских граждан, живущих в Нидерландах, 9 мая 2019 года принять участие в марше мира и вместе с голландским населением Арнем пройти по мосту через Рейн просто так или с фотографией близкого человека, участвовавшего во Второй мировой войне.

Концерт

После марша состоится гранд-концерт с участием:

 • Специально из Москвы: Российский православный хор «Златоуст» из 12 участников (Золотой голос') под управлением Михаила Бородянского

 • Пианист Мартин Уи сыграет:
  - Анатолия Лядова (1855-1914)
  Баркаролла op. 44 in fis gr.t.
 • Сергея Рахманинова (1873-1943)
  - Прелюдия op. 23, № 1, 2, 4, 5, и 6
  - Музыкальные моменты op. 16, № 4 in e kl.t.

Регистрация

Мы надеемся, что многие (русские) голландцы хотят пройти через Арнем маршем за мир и свободу. Участие бесплатное, но мы просим вас зарегистрироваться заранее. Это можно сделать, отправив электронное письмо на адрес 

info@ruslandacademie.nl

с текстом «Регистрация участника марша мира». В дальнейшем вы получите от нас информацию о программе.

Для дополнительной информации звоните по телефону 088-1110777 или

 

   
   

Video's 9 mei

Korte video's die in het kader van de Vredesdag 9 mei zijn opgenomen. 

Vredesdag 9 mei: Paul Dijkstra.  

 

Paul Dijkstra, oprichter WorldPeace.nl:
'Vrede kan veel goeds voor de wereld betekenen.'
Video

Vredesdag 9 mei: Sergey Zotov, Russisch-orthodox ensemble Zlatoust.  

 

Sergey Zotov, Russisch-orthodox-ensebmble Zlatoust, dat op 9 mei een concert geeft in de Parkzaal van Musis in Arnhem:
'See you on pace walk and peace concert in Arnhem'
Video

 Vredesdag 9 mei: Vader Sergi.  

Aartspriester Sergi Merks (vader Sergi), rector van de Parochie van de Hl. Tichon in Nijmegen en tweede priester van de Hl. Grootvorst Alexander Nevsky in Rotterdam:
'Toen het IJzeren Gordijn viel, dacht iedereen aan vrede en vriendschap'
Video

Video Vredesdag 9 mei: Alexander Münninghoff.  

 

Alexander Münninghoff, journalist en schrijver:
'We moeten weer zorgen dat we samenwerking met de Russen krijgen'
Video

 

 

Stan van Houcke, journalist en schrijver:
'Ik verzet me tegen de sfeer om de Russen uit te pikken als de grote vijand.'
Video 

Vredesdag 9 mei: Gilbert Doctorow.  

Prof. Gilbert Doctorow, Harvard College, Columbia University:
'In her school in Russia, she was the only child who had two parents.'
Video

Vredesdag 9 mei: Rob Landré.  

 

Rob Landré, lid folkloregroep Zarjanka:
'Russen, wat zijn het toch schatten van mensen.'
Video

Vredesdag 9 mei: Janneke Monshouwer.  

 

Janneke Monshouwer, journalist en auteur van het boek 'Ander nieuws - Wat het journaal niet uitzond':
'Het gevoel dat Rusland erbij hoort, is weggewerkt.'
Video 

 Vredesdag 9 mei: Martin Oei.  

Martin Oei, pianist:
'Ik steun vredesinitiatief 9 mei'.
Martin Oei, die optreedt op het Vredesconcert, geeft alvast een voorproefje met een prelude van Rachmaninov.
Video

Vredesdag 9 mei: Peter van Stigt.  

 

Drs. Peter van Stigt, directeur Fontanka:
'Zonder Rusland geen vrede in Europa.' 
Video

Vredesdag 9 mei: Cees Hamelink.  

Prof. dr. Cees Hamelink, emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media:
'In het geval van Rusland zijn de stereotypen overdreven negatief.'
Video

Vredesdag 9 mei: Karel van Wolferen.   

 

Prof. Karel van Wolferen, emeritus hoogleraar:
'Russische soldaten hebben het hart uit de Nazi oorlogsmachine weten te vechten.'
Video

 Vredesdag 9 mei: Kees van der Pijl.  

 

Prof. Kees van der Pijl, emeritus professor internationale relaties aan de University of Sussex:
'Ik wil met Russen net zo kunnen omgaan als met Fransen of Italianen of Engelsen.' 
Video

Vredesdag 9 mei: Marie-Thérèse ter Haar.  

 

Marie-Thérèse ter Haar, oprichter Rusland & Oost-Europa Academie:
'Wij weten veel te weinig van Rusland.' 
Video

Vredesdag 9 mei: Trijnie Duut.   

 

Trijnie Duut, medewerker Rusland & Oost-Europa Academie:
'Laten we ons richten op de overeenkomsten, niet op de verschillen.'
Video

     

Vindt u deze Vredesdag een goed initiatief en wilt u ons graag steunen met een financiële bijdrage, groot of klein? U kunt ons helpen door een bijdrage over te maken op:

NL52 SNSB 0783 2518 15
t.a.v. Stichting Vredesdag 9 mei te Amersfoort

We zijn oprecht blij met iedere euro!

Marsch und Konzert für den Frieden

   
   
   

Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Mensenmassa op het Rode Plein in Moskou op 9 mei. / Foto: © Jessica Brandsma Viering 9 mei in Moskou. / Foto: © Jessica Brandsma Pianist Martin Oei (1996) / Foto: © Sarah Wong.

Motto: Freiheit und Frieden

Nach dem Motto 'Frieden für Europa und Russland' wollen wir in der jetzigen Periode von Spannung zwischen Russland und dem Westen aus der Sackgasse herauskommen, indem wir eine Brücke schlagen “Ost” und “West”.

Eine Brücke zwischen Ost- und Westeuropa

Arnhem ist eine Brückenstadt am Rhein. Während der Schlacht bei Arnhem haben alliierte englische, US-amerikanische und polnische Truppen für Frieden und Freiheit gekämpft. Der andere Befreier Europas, die Sowjet-Union, muss mit weniger Aufmerksamkeit auskommen. Vielen Menschen ist nicht bewusst, was die Sowjet-Union mit ca. 26 Millionen Kriegsopfer für die Befreiung Europas bedeutet hat. Mit diesem Friedensmarsch wollen wir zu einem besseren Verhältnis zwischen Europa und Russland beitragen und das betonen, was wir gemeinsam haben.

Friedensmarsch

Wir bitten Russen und ehemalige Sowjetbürger die in den Niederlanden wohnen, sich am 9. Mai 2019 zu beteiligen und zusammen mit der niederländischen Bevölkerung in Arnhem über eine der Rheinbrücken hinüberzulaufen, eventuell mit einem Bild von einer geliebten Person, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen ist.

Konzert

Auf den Marsch folgt ein Konzert mit folgendem Programm:

 • Der zwölfköpfige russisch-orthodoxe Zlatoust Chor ('Goldene Stimme'), geführt von Mikhail Borodzyanski, fliegt zu diesem Anlass aus Moskau herüber.

 • Spitzenpianist Martin Oei spielt:
  - Anatoli Ljadow (1855-1914)
  Barcarolle op. 44 in fis gr.t.
  - Sergej Rachmaninow (1873-1943)
  Preludes op. 23, nr. 1, 2, 4, 5, & 6
  Moment musical op. 16, nr. 4 in e kl.t.

Konzert-Tickets: € 29,50 

Anmelden

Wir hoffen, dass viele (russischen) Niederländer gemeinsam an dem Marsch für Frieden und Freiheit in Arnhem teilnehmen wollen. Die Teilnahme ist kostenlos, aber wir bitten Sie, sich vorher anzumelden. Schicken Sie dazu bitte eine E-Mail an info@ruslandacademie.nl mit dem Vermerk “Anmeldung Friedensmarsch”. Wir halten Sie dann auf dem Laufenden von dem Programm.

Für weitere Informationen 
E: info@ruslandacademie.nl
T: + 31.88.1110777